ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างในการค้นหา
      ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ  "ขนมแสนอร่อย"
      ผลิตภัณฑ์ยา เลขใบสำคัญ 1A1/59 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "พาราเซตามอล"
      ผลิตภัณฑ์วัตุอันตราย เลขใบสำคัญ 1/59 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ยาฉีดปลวก"
      ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 10-X-XXXXXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "แป้งแป้ง"
      ผลิตภัณฑ์ยาเสพติด 23 10/47 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ทรานส์"
      ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผ.1/59 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก"