ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 191/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
-
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาแคปซูลแข็ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาจากสมุนไพร (ยาแผนไทย)
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส HN0201
กลุ่มตำรับยา ยาแก้ไข้
รายละเอียด HN0201

ข้อบ่งใช้ [Indication] :
แก้ไข้
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ -
ชนิดสัตว์ -
การใช้ -
ส่วนบริโภค -
ระยะหยุดยา
ขนาดและวิธีการใช้

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม กท 3/2561
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ยาดี จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บริษัท ยาดี จำกัด : บ้านเลขที่ 61/5 ถนน รามอินทรา แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2004 9977
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022640019111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
2/5/2565 14:52:44