ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 798/59
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
31 ตุลาคม 2559
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FA-THALAI-JOAN EXTRACT CAPSULE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาอื่นๆ
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาจากสมุนไพร (ยาแผนไทย)
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส -
กลุ่มตำรับยา -
รายละเอียด -

ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ -
ชนิดสัตว์ -
การใช้ -
ส่วนบริโภค -
ระยะหยุดยา
ขนาดและวิธีการใช้

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม ปท 1/2542
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด : บ้านเลขที่ 222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชั้น 1 ถนน พหลโยธิน หมู่ 13 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120โทร. 02-8349222
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022590079811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
16/2/2566 11:02:58