ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 207/43
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
27 มิถุนายน 2543
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฟ้าทะลายโจร แคปซูล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FATHALAI JOAN CAPSULE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาสามัญประจำบ้าน
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส HR0201
กลุ่มตำรับยา ยาแก้เจ็บคอ
รายละเอียด HR0201

ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ -
ชนิดสัตว์ -
การใช้ -
ส่วนบริโภค -
ระยะหยุดยา
ขนาดและวิธีการใช้

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม ปท 1/2542
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชั้น 1 หมู่ 13 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 โทร.02-8349222
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022430020711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
16/2/2566 10:49:42