ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-1-07455-5-0605
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บีแอลซี ตรา บาลานซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
BLC Dietary Supplement Product Balance Brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ท่าจีน อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่