ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-18656-5-0188
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
บีแอลเอฟ ตราบาลานซ์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
BLF Balance Brand (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เวลเนส จี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เวลเนส จี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 55/31 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 โทรศัพท์บ้าน 0 2159 9714-16
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่