ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-07458-5-0267
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บีแอลพี (ตรา บาลานซ์)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product BLP (Balance Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 3/6 ซอยนูรุ้ลอิสลาม หมู่ 1 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 โทรศัพท์บ้าน 0 2159 9476
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่