ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-07458-5-0233
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ยูคอร์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่ม)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
UCore (Softgel Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 3/6 ซอยนูรุ้ลอิสลาม หมู่ 1 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 โทรศัพท์บ้าน 0 2159 9476
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่