ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-4-00661-5-0038
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิชบี (ตราพิชช์ลุค)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
PICHBE Dietary Supplement Product (Pichlook Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 29/11 หมู่ 10 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่