ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-25864-5-0029
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เจลลี่ แคร์ โกร พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Jelly Care GRO+ (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์บ้าน 02 962 3223
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่