ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-05062-5-0121
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บีแอลดับเบิ้ลยู ตราบาลานซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
BLW DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (BALANCE BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์บ้าน 08 4644 9644
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่