ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-05260-5-0002
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วี เอ็ม พลัส
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
V M PLUS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เอสเอชบีซี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอสเอชบีซี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 199/279 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 06 2529 3279
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่