ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-1-12262-5-0057
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ชูว์)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product (CHU Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกใบอนุญาต 30/1/2566

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท นราห์ แล็บ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท นราห์ แล็บ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 176/56 ถนนเศรษฐกิจ หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก 30/1/2566