ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-1-07455-5-0366
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา มันซ์ เอ็กซ์3)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product (MUNZ X3 Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ท่าจีน อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่