ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
73-1-11365-5-0193
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นูเซร่า พลัส (ตรา โลร่า คาลิน)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product Nucera Plus (Lora Kalin Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 555/42,555/65 หมู่ 12 ตำบล/แขวง บางภาษี อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130 โทรศัพท์มือถือ 0814274745
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่