ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
70-1-06955-5-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เขาเหิน ชนิดแคปซูล
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Khao Hern Capsules Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 78/3 ซอย - ถนน - หมู่ 5 ตำบล/แขวง เขาชะงุ้ม อำเภอ/เขต โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์บ้าน 0 3274 1053-56,0 3274 1053-56
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่