ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
67-1-18762-5-0003
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบต้า-ซีไอ
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Beta-Ci Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่160 ซอย ถนน หมู่4 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่