ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
67-1-08662-5-0012
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จีดับบลิว เคลป์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
GW KELP DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โกพลัสเฮลธี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โกพลัสเฮลธี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่554 หมู่11 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่