ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
67-1-08662-5-0012
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จีดับบลิว เคลป์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
GW KELP DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โกพลัสเฮลธี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โกพลัสเฮลธี จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่554 ซอย ถนน หมู่11 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่