ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
65-1-03662-5-0010
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา บีไอเอ็กซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product BIX Brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 3 ตำบล/แขวง ท่าทอง อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่