ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
50-1-18363-5-0003
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คามิเน๊กซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Kaminex Dietary supplement product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เดอะ พอสสิเบิ้ล จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่