ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
20-1-13451-1-0018
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชัวร์ (เครื่องหมายการค้า เวอรีน่า)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
SURE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (VERENA TM)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 700/667 ตึก/อาคาร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หมู่ 1 ตำบล/แขวง พานทอง อำเภอ/เขต พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160 โทรศัพท์บ้าน 0 3844 7310-9
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่