ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-2-02262-5-0032
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
โกโก้ ไนน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Cocoa Nine Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท สวยงามสกินแคร์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท สวยงามสกินแคร์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 97/33 ซอยโครงการเอกสิน ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 โทรศัพท์บ้าน 021014626
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่