ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-17562-2-0006
ประเภท
ผลิต
อาหาร
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา บี โกโก้
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Instant Drink Cocoa Powder Be Cocoa Brand
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท นามาดา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท นามาดา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน 13061203851 เลขที่ 55/6 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย ถนน หมู่ 3 ตำบล/แขวงลำลูกกา อำเภอ/เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 09 0985 6331 โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่