ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-16658-5-0049
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เดลล่า เอส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Della S (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทีทีพี ซัพพลีเม้นส์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทีทีพี ซัพพลีเม้นส์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 98/46 หมู่ 2 ตำบล/แขวง บึงน้ำรักษ์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่