ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-12560-5-0018
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา วีเลน่า)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product (Vilena Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ 8/2/2566

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท พีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท พีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 52/14 หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 โทรศัพท์มือถือ 09 2261 5383
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก 8/11/2566