ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-09849-1-0056
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ซีรีน ชนิดเม็ด 500 มก. (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
SERENE TABLET 500 MG. (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นายเทียนชัย ศิริเสน
ชื่อสถานที่
นายเทียนชัย ศิริเสน ("ชีวะโก โอสถ")

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่77 ซอยเลียบคลองชลประทาน ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่