ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-06954-5-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ดราโค เอ็มเอ็กซ์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
DRACO MX (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ยาดี จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ยาดี จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 55/1-2 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย- ถนน- หมู่ 9 ตำบล/แขวงพืชอุดม อำเภอ/เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์บ้าน - โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่