ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
13-1-02954-5-0296
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เอ็มดีเอ็กซ์ + (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
MDX + (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 9/18 9/19 9/20 ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่