ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-24161-5-0023
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ไอ-โคพอต (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
I-Kopot (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่67/42 หมู่4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่