ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-14263-5-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นูเซร่า (ตรา โลร่า คาลิน)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Dietary Supplement Product Nucera (LORA KALIN Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 29/11 หมู่ 10 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์บ้าน 02 101 2790 โทรสาร 02 101 2770
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่