ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-08362-5-0038
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
กระชายสกัด ซี พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
FINGER ROOT EXTRACT C PLUS (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทู.ที.เอ.โปรแพ๊ค จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทู.ที.เอ.โปรแพ๊ค จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 119/4 หมู่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์บ้าน 08 8186 5761
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่