ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-05062-5-0090
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสตรอนก้า
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
StronKa Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 32/4 หมู่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์บ้าน 08 4644 9644
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่