ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
12-1-05062-5-0090
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสตรอนก้า
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
StronKa Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่32/4 หมู่4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่