ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-2-03860-5-0024
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชูว์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
CHU (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ 3/8/2564

ชื่อผู้รับอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ชื่อสถานที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 333 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย ถนน หมู่ 1 ตำบล/แขวงบางแก้ว อำเภอ/เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์บ้าน 08 5785 2513 โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่