ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-2-03059-5-0004
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เคย์ เคย์ แพลนท์ โปรตีน รสนำ้ตาลมะพร้าว (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
KAY KAY PLANT PROTEIN COCONUT SUGAR FLAVOUR (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกเนื่องจากย้ายใบอนุญาต

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 88/28 หมู่ 23 ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่ อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2738 9545,0 2738 9549,0 2738 9546,0 2738 9547,0 2738 9548
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ย้าย 12/12/2566