ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-18157-1-0056
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิต้าลิฟ (เครื่องหมายการค้า โอเอ็มจี)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
VITALIV Dietary Supplement Product (OMG TM)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทนูทริ - แม็กซ์ ไบโอเทค จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท นูทริ - แม็กซ์ ไบโอเทค จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 12/31 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย ถนนกิ่งแก้ว หมู่ 5 ตำบล/แขวงราชาเทวะ อำเภอ/เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2175 2057,08 9890 9390,08 2717 3924 โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่