ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-18157-1-0047
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแท็พ (ผงตังถั่งเฉ้า, สารสกัดจากโสมเกาหลี, สารสกัดจากเปลือกสน, สารสกัดจากตังกุย, ผงฮอร์ธอร์น, ผงเจียวกู้หลาน, ผงโหงวบี่จี, ไนอะซิน, แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาเทรท)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
TAAP DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (CORDYCEPS POWDER, KOREAN GINSENG EXTRACT, PINE BARK EXTRACT, DONG QUAI EXTRACT, HAWTHORN POWDER, JIAOGULAN POWDER, SCHISANDRA POWDER, NIACIN, L-CANITINE L-TARTRATE)
สถานะผลิตภัณฑ์
ยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ 2/12/2564

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทนูทริ - แม็กซ์ ไบโอเทค จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท นูทริ - แม็กซ์ ไบโอเทค จำกัด

ที่ตั้ง

เลขประจำบ้าน เลขที่ 12/31 ตึก/อาคาร ชั้น ห้อง ซอย ถนนกิ่งแก้ว หมู่ 5 ตำบล/แขวงราชาเทวะ อำเภอ/เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2175 2057,08 9890 9390,08 2717 3924 โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่