ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-14153-5-0086
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
คอลลา ซิงค์ พลัส+ ซี (คอลลาเจน ซิงค์ ผสม วิตามิน ซี) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ชิดชม)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Colla Zinc Plus+ C (Collagen Zinc Plus Vitamin C) Dietary Supplement Product (CHID CHOM BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 50/29 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ หมู่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2382 5177
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่