ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-10063-5-0008
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เอ็กซ์เอส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
XS (Dietary Supplement Product)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 9999/2 , 9999/4 ซอย กาญจนพันธ์ ถนน บางพลี-ตำหรุ หมู่ 2 ตำบล/แขวง แพรกษาใหม่ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่