ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-10063-5-0004
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดับเบิ้ลยู ดาร์ก รสโกโก้
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
W DARK COCOA FLAVOUR Dietary Supplement Product
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท วิงค์ไวท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 9999/2 , 9999/4 ซอย กาญจนพันธ์ ถนน บางพลี-ตำหรุ หมู่ 2 ตำบล/แขวง แพรกษาใหม่ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่