ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
11-1-06353-1-0083
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ยูรีนอล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
URENOL (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทคอมพลีท-ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 12/30 ซอยกิ่งแก้ว 44 ถนนกิ่งแก้ว หมู่ 5 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์บ้าน 0 2175 2057,08 9890 9390
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่