ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
10-3-12052-1-0040
ประเภท
นำเข้า
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แซด 4 (ตรา เพล์)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Z4 DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (PLAY BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
ถูกยกเลิกใบอนุญาต 29/5/2563

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทดีเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ดีเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่377/22 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
สถานะใบอนุญาตสถานที่
ยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ 29/5/2563