ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
10-1-10858-5-0153
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา เรนาต้า พลัส)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (RENATAR PLUS BRAND)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท บราเทอร์ โกลบอล จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท บราเทอร์ โกลบอล จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 134/106 ซอย คู้บอน 27 แยก 15 ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 โทรศัพท์บ้าน 020019823#215
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่