ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 271/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
11 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร ตราดอกบัว 9 ดอก
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
-
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำมัน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
ยาน้ำมันไม่ระเหย สำหรับใช้ภายนอก
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย (ขายทั่วไป)
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส HM0201
กลุ่มตำรับยา ยาแก้ปวดเมื่อย(ภายนอก)
รายละเอียด HM0201

ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ -
ชนิดสัตว์ -
การใช้ -
ส่วนบริโภค -
ระยะหยุดยา
ขนาดและวิธีการใช้

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม กท 5/2563
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด : บ้านเลขที่ 96 ซอย รามอินทรา 5 แยก 3-4 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220โทร. 0 2970 7406
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022640027111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
16/8/2565 11:18:52