ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
G 298/49
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
10 พฤษภาคม 2549
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
JIU JENG PUSHEN JIAO NANG
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาอื่น ๆ ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
-
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาแผนไทย
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส HA1101
กลุ่มตำรับยา ยาบำรุงร่างกาย
รายละเอียด HA1101

ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
โปรดดูบนฉลากเอกสารกำกับยา
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ -
ชนิดสัตว์ -
การใช้ -
ส่วนบริโภค -
ระยะหยุดยา
ขนาดและวิธีการใช้

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผสม กท 3/2549
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด : บ้านเลขที่ 30/103 หมู่ 1 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000โทร. 0 3444 6740, 0 3444 0888
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022490029811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
18/1/2567 10:20:13