ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
80-2-01862-6-0001
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
แม่เฒ่าเอียด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Grand Mom Aead (Roasted Cashew Nuts)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

นาย ธนัท ธนันธนาดุล
ชื่อสถานที่
มะม่วงหิมพานต์แม่เฒ่าเอียด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่4/1 หมู่8 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่