ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
76-1-00743-1-0018
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เอส-เคอร์มินคอมเพล็กซ์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
S-CURMIN COMPLEX (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัทกรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 67/4 หมู่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110 โทรศัพท์บ้าน 0 3242 4921
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่