ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-05863-6-0012
ประเภท
ผลิต
อาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ไส้กรอกหมูเนื้อละเอียด ไอเอ็ม 200ปี รสบาร์บีคิว ตรา แบรทบ๊อกซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
IM 200 Years BBQ Pork Bratwurst (BRATBOX Brand)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท แบรทบ๊อกซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท แบรทบ๊อกซ์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 30/365 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 034-452303
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่