ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-01358-6-0120
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารพร้อมปรุง
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
ชีสป๊อป (ชีสชุบแป้งทอดพร้อมปรุง)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Cheese Pop
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 32/13 หมู่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 0 3443 5413-5
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่