ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-01358-6-0116
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ อาหารพร้อมปรุง
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
มินิชีสบอล 10 กรัม
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
Mini Cheese Ball 10 g.
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 32/13 หมู่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 0 3443 5413-5
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่