ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
74-2-01358-6-0009
ประเภท
ผลิต
อาหาร
อาหารทั่วไป ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจประเมิน
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เนื้อกุ้งขาวหัก ไซส์ เอส
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP BROKEN SIZE S
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 32/13 หมู่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์บ้าน 0 3443 5413-5
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่